Flexibele Customisatie & Modulatie

Rabban heeft tal van mogelijkheden om uw unieke werkmethode snel om te zetten naar een intiutief en homogeen scanproces dat alle benodigde stappen en data incorporeert. Bij aanvang kan gekozen worden tussen verschillende processen welke op gebruikersniveau gelimiteerd kunnen worden door rechten. Verzamelde data is uitwisselbaar, processen kunnen verder bouwen op elkaars input.


Multi Volume

Er zitten geen restricties op het aantal gelijktijdig gebruikte scanners noch locaties. De hoge performantie zorgt ervoor dat simultaan uitgevoerde scans elkaar niet hinderen. Het proces verzamelt alle data centraal en dit op persistente wijze. Zo kan er steeds in real time een overzicht geraadpleegd worden van alle lopende processen en hun voortgang.


Hybride Online & Offline gebruik

Bij connectieverlies lopen actieve scanprocessen stabiel verder. Data wordt lokaal verzameld en wanneer mogelijk gesynchroniseerd met het centraal proces.


Onafhankelijk & Open

Rabban werkt stand-alone, maar is makkelijk met of zonder ondersteuning te koppelen aan bestaande ERP’s voor een vlotte uitwisseling van data. Deze is ten allen tijde transparant en aangepast aan de door u beoogde analyse raadpleegbaar.

INFOCHART
FACTSHEET