Uitgebreide logging & rapportage

Continue logging geeft inzicht over het verloop en uitkomst van het proces, zodat parameters steeds bijgestuurd kunnen worden om te komen tot het beste resultaat.

Data op maat kan opgeslagen worden in een database naar keuze of geïnjecteerd worden in de eigen ERP.  Hieruit kan gecustomiseerde rapportage aangeleverd worden via bestaande software als Microsoft Power Bi.  Deze kan gebruikt worden bij externe audits om op open en transparante wijze te staven dat de kwaliteitscontrole gegarandeerd wordt om zo de nodige certificaten te behalen.


Centrale Aansturing

Het proces wordt aangestuurd door een centrale applicatie, waar alle modules zich registreren via het netwerk.  De applicatie controleert hun aanwezigheid en stuurt ze aan. Ten allen tijde behoud de applicatie de controle over welke modules geauthoriseerd of verplicht zijn acties uit te voeren.


Veiligheidsprotocol

Veiligheid is de rode draad in onze systeemarchitectuur,  er is namelijk een hoog gezondheidsrisico bij het inademen van ozon.  Via verschillende hoofdparameters kunnen marges aangepast worden aan eigen voorkeur.  Door de centrale aansturing kan pas overgegaan worden naar de volgende stap in het proces indien voldaan wordt aan deze parameters. Ook dienen alle essentiële modules zich centraal te hebben aangemeld.

Zo zullen de deuren pas vrijgegeven worden indien het ozonpercentage laag genoeg is en kan het starten van de ozontoestellen gekoppeld worden aan een rondgang met controleknoppen.


Monitoring & Notificaties

Via verschillende applicaties kan het proces opgevolgd en aangestuurd worden vanuit een veilige omgeving. Bij anomalieën of statuswijzigingen kunnen notificaties uitgestuurd worden via mail of sms.

INFOCHART
FACTSHEET