MERLIJN

OZON DESINFECTION SOLUTION

Ontsmetting met OZON van uw productieruimtes levert niet enkel een beter resultaat op dan conventionele schoonmaak-methodes, met behulp van onze centraal gestuurde aandrijving “Merlijn” kan dit gebeuren op een veilige, geautomatiseerde wijze.

 • CONNECTEER ALLE MODULES

  Naast de aansturing van de ozon machines zelf zijn er nog modules aan het proces, zowel hardware- als softwarematig. Dit loopt van toestellen als een bedieningspaneel, alarmen, deursloten en rondgang-knoppen tot aandrijvingen van afzuiginstallaties. LSF Services heeft de kennis en reeds ontwikkelde hardware- en softwaremodules in huis om al deze modules toe te voegen aan het proces. Dit kunnen door ons geleverde apparaten zijn ofwel reeds bestaande die aangestuurd dienen te worden via stroomvoorziening, PLC of frequentieregelaar.

 • CENTRAAL BEHEER

  Het proces wordt aangestuurd vanuit een centrale applicatie waarbij de verschillende modules zich via het netwerk registreren. Ten alle tijde behoud deze applicatie de controle over welke activiteit de modules kunnen en mogen uitvoeren.

 • VEILIGHEID

  Daar ozon in hoge concentraties een gezondheidsrisico inhoud bij inademing is veiligheid een leidende factor in de architectuur van ons systeem, dit op alle verschillende niveau’s.

  – We passen de verschillende stappen in het hoofdproces aan aan het door uw preventie gekozen veiligheidsprotocol. We kunnen hier in assisteren met een door ons reeds uitgewerkt proces.

  – Het centrale programma controleert steeds of alle nodige modules aanwezig zijn om over te gaan tot een volgende stap in het proces.

  – Zowel de centrale applicatie als de aansturing van de verschillende modules hebben voor elke situatie een veiligheidsmodus waarbij wordt gekozen voor de veiligste actie. Zo zal de centrale applicatie de deuren nooit vrijgeven indien niet geweten is of de huidige ozonwaarde laag genoeg is.

 • CONTROLE EN OPVOLGING

  We hebben verschillende applicaties voorhanden om de status van het proces vanop afstand op te volgen, als ook rapportage op maat.

  – Een uitgebreide logging houdt alle data bij, van ozonwaardes tot voortgang van het proces. Ook de verschillende instellingen van toestellen worden geregistreerd zodat aan het proces gesleuteld kan worden om tot een optimale cleaning te komen.

  – De data kan opgeslagen worden in een database naar keuze of gemporteerd worden in uw ERP voor creatie van rapporten. Momenteel is er reeds een import in Microsoft Dynamics Navision voorhanden met rapportage vanuit Power Bi.

  – Via een monitoring tool volgen we steeds de status op van de verschillende modules .

  – Via mail en SMS kunnen voortgang van het proces en errors gerapporteerd worden.

 • MAKKELIJKE BEDIENING

  Via een gebruiksvriendelijke GUI kan het proces op een touchscreen aangestuurd en opgevolgd worden vanop een veilige locatie.  De verschillende modules en hun status staan hierop aangegeven, via regelaars kan de frequentie van bepaalde toestellen ingesteld en afgelezen worden.

 • INSTALLATIE

  We zorgen er met een eenmalige installatiekost voor dat de verschillende apparaten en applicaties zo snel mogelijk operationeel zijn, zodat u aan het werk kan.

 • LICENTIE

  Na de aanschaf is er een maandelijkse licentiekost die u in staat stelt om te mogen upgraden naar de meest recente versie.

 • ONDERSTEUNING

  Met een maintenance contract kan je dienst doen op onze 2nd level support. Ons team kan 24/7 bijstand verlenen.